Desplegables i flag books

Els diferents desplegables i els flag books ens ofereixen una alternativa original per a crear àlbums de fotos i creacions diferents que faran volar la teva imaginació.

Desplegable en acordió simple
  

Els desplegables en acordió ens ofereixen superfícies rectangulars o quadrades que s'obre en forma de ziga-zaga. Pot fer-se tan llarg com es vulgui, de qualsevol mida i amb les tapes de qualsevol material (fusta, tela o paper). 
Desplegable complex

Desplegable que permet posar fotos en les parts quadrades deixant la resta d'espai per escriure. Fa un efecte molt sorprenent al desplegar-se.
Pot ser tan llarg com es vulgui, igual que la mida, i les tapes poden fer-se amb qualsevol material (fusta, tela o paper).


Flag book


El Flag book o llibre de banderes és un desplegable que permet escriure o enganxar fotos a les bandes o banderes (que poden ser més o menys amples) i que en desplegar-se forma un mosaic.
Pot ser tan llarg com es vulgui, igual que el número de bandes i la seva amplada. Les tapes poden fer-se de qualsevol material (paper, tela o fusta).


CONVERSATION

Back
to top